POGOJI UPORABE

  1. Spletna stran KamZvečer je posrednik informacij o dogodkih povezanih z glasbo in zabavo na področju Slovenije. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Vse informacije, ki so na strani, so pridobljene iz spletnih virov in s strani lokalov. Kamzvečer.si se obvezuje, da bo v dobri veri, kar se da skrbel za ažurnost in pravilnost objavljenih informacij, s čimer pa ni izključena možnost za pojav morebitnih nepravilnosti ter napak med objavljenimi informacijami.
  2. KamZvečer izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem ali uporabe skrbnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani.
  3. Skrbnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Skrbnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.
  4. Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.
  5. Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.
  6. KamZvečer ne odgovarja za kakršnekoli spremembe cene vstopnic, oziroma če je dogodek razprodan ali popolnoma zaseden. KamZvečer bo v dobrobit strani vedno spremljal informacije in v primeru razprodanega koncerta dogodek umaknil s strani ali spremenil cene na strani.
  7. Vsi lokali, taxi službe ter ponudniki hrane, ki so na strani so seznanjeni s storitvijo.
  8. Na spletni strani niso objavljeni vsi lokali, taxi službe in ponudniki hrane, pač pa le tisti, ki so se strinjali z objavo na strani.
  9. Cene vstopnic prikazane v pregledovalniku na osnovni strani, so cene, veljavne v trenutku vnosa dogodka. V primeru, da ima dogodek več cenovnih razredov, je v prikazu upoštevana in prikazana najnižja cena. Popolni podatki o cenah so na voljo v podrobnem pregledu posameznega dogodka. Posameznim dogodkom se lahko cene spremenijo zaradi različnih paketov vstopnic (predprodaja, cena na dan dogodka...) ali drugih razlogov, poznanih organizatorju, ki za to nosi vse posledice. Za razlike in morebitne netočnosti v takih primerih Kamzvečer ne odgovarja.